Bài 1 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 23 tập bản đồ Sử 8. Hãy ghi dưới bức chân dung: tên, năm sinh, năm mất của nhân vật ở hình 1

Quảng cáo

Đề bài

1) Hãy ghi dưới bức chân dung: tên, năm sinh, năm mất của nhân vật ở hình 1

2) Nhân vật đó có công lao thế nào đối với Nhật Bản:

3) Nội dung, ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Cuộc Duy Tân Minh Trị

Lời giải chi tiết

1)

2) Công lao: Thực hiện cải cách Duy Tân Minh Trị đưa Nhật Bản thoát khỏi sự xâm lược của các nước Thực dân phương Tây và phát triển trở thành một nước đế quốc.

3) Nội dung, ý nghĩa của cuộc Duy Tân Minh Trị:

- Nội dung:

+ Kinh tế: thi hành nhiều cải cách: thống nhất tiền tệ, xóa bỏ độc quyền ruộng đất.

+ Chính trị, xã hội: Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm quyền; thi hành giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật.

+ Quân sự: Quân đội được tổ chức theo kiểu phương Tây

- Ý nghĩa: Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close