Bài 1 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 19 tập bản đồ Sử 11. Sau khi quan sát kĩ hai lược đồ và dựa vào nội dung bài học

Quảng cáo

Đề bài

Sau khi quan sát kĩ hai lược đồ và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

- Điền tên các quốc gia ở châu Âu năm 1923 vào “Lược đồ Các nước châu Âu năm 1923”.

- So sánh sự biến đổi lãnh thổ của các nước châu Âu năm 1923 với năm 1914.

Lược đồ các nước châu Âu năm 1923

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn

Lời giải chi tiết

Lược đồ các nước châu Âu năm 1923

* So sánh: Lãnh thổ các nước Châu Âu năm 1923 được chia nhỏ hơn so với năm 1914.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài