Em hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh từ sau năm 1945

Giải bài tập trang 32 SGK Lịch sử 9

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh từ sau năm 1945.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 29, 30 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Công cuộc đấu tranh giành độc lập:

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ đã tìm mọi cách để biến khu vực Mĩ La-tinh thành “sân sau” của mình và dựng lên các chế độ độc tài thân Mĩ.

- Cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài của nhân dân các nước Mĩ La-tinh lại bùng nổ và phát triển.

+ Năm 1959, Cách mạng Cu-ba thành công, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc.

+ Từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, cao trào đấu tranh vũ trang diễn ra ở nhiều nước, Mĩ La-tinh trở thành “Lục địa bùng cháy”. Các chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thành lập. 

* Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước: thu được những thành tựu quan trọng.

- Củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hóa sinh hoạt chính trị.

- Tiến hành cải cách kinh tế.

- Thành lập các tổ chức liên minh khu vực về hợp tác và phát triển kinh tế.

- Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế, chính trị ở Mĩ La-tinh gặp nhiều khó khăn, có lúc căng thẳng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close