Dựa vào lược đồ (hình 13), hãy nêu kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 30 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ (hình 13), hãy nêu kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 27, 28 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX:

- Từ thế kỉ XVI, XVII, đa số các nước Mĩ Latinh lần lượt trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

- Đến đầu thế kỉ XIX, phong trào giải phóng dân tộc ở đây diễn ra quyết liệt và nhiều nước đã giành được độc lập. Đó là:

+ Năm 1804, Ha-i-ti là quốc gia đầu tiên ở châu lục này giành được độc lập.

+ Năm 1811, Vê-nê-xu-ê-la, Pa-ra-goay giành được độc lập.

+ Năm 1816, Ác-hen-ti-na giành được độc lập.

+ Năm 1821, hàng hoạt các nước như: Pê-ru, Mê-hi-cô, Pa-na-ma, En Xan-va-đo,… giành được độc lập.

+ Tiếp theo đó, vào các năm 1822, 1825, 1828,… lần lượt các quốc gia khác cũng giành được độc lập.

⟹ Như vậy, trong 2 thập niên đầu thế kỉ XIX, các quốc gia độc lập ở Mĩ Latinh đã lần lượt được hình thành.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close