Dựa vào kiến thức ở mục IV.1, 2, hãy cho biết tại sao biện pháp bảo quản nhằm một mục đích giảm mức tối thiểu cường độ hô hấp.

Dựa vào kiến thức ở mục IV.1, 2, hãy cho biết tại sao biện pháp bảo quản nhằm một mục đích giảm mức tối thiểu cường độ hô hấp.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào kiến thức ở mục IV.1, 2, hãy cho biết tại sao biện pháp bảo quản nhằm một mục đích giảm mức tối thiểu cường độ hô hấp.

Lời giải chi tiết

- Vì hô hấp tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản, do đó làm giảm số lượng và chất lượng.

- Hô hấp làm thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản: Khi hô hấp lượng O2 sẽ giảm, CO2 sẽ tăng và khi O2 giảm quá mức thì hô hấp ở đối tượng bảo quản chuyển sang dạng phân giải kị khí và đối tượng bảo quản sẽ bị phân hủy nhanh chóng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close