Dựa vào các hình dưới đây, bạn hãy nói về chuỗi thức ăn, trong đó có con người

Dựa vào các hình dưới đây, bạn hãy nói về chuỗi thức ăn, trong đó có con người

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào các hình dưới đây, bạn hãy nói về chuỗi thức ăn, trong đó có con người.

Lời giải chi tiết

 

 

+Hình 7: Cả gia đình đang ăn cơm. Bữa cơm có cơm, rau, thức ăn.

+Hình 8: Bò ăn cỏ.

+Hình 9: Sơ đồ các loài tảo à cá à cá hộp (thức ăn của người).

+Bò ăn cỏ, người ăn thị bò.

+Các loài tảo là thức ăn của cá, cá bé là thức ăn của cá lớn, cá lớn đóng hộp là thức ăn của người.

Cỏ --> Bò --> Người.

Các loài tảo --> Cá --> Người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close