Quảng cáo
 • Đề thi giữa kì 2 - Đề số 1

  Phần trắc nghiệm (7 điểm) Câu 1: Nam muốn tô màu cho một hình vuông và một hình tròn. Biết rằng chỉ có thể tô màu xanh, màu đỏ hoặc màu vàng cho hình vuông, và chỉ có thể tô màu hồng hoặc màu tím cho hình tròn. Hỏi Nam có bao nhiêu cách tô màu cho hai hình?

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 2 - Đề số 2

  Phần trắc nghiệm (7 điểm) Câu 1: Có bao nhiêu số tự nhiên từ 1 đến 20 không nguyên tố cùng nhau với số 15?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Đề thi giữa kì 2 - Đề số 3

  Phần trắc nghiệm (7 điểm) Câu 1: Trên giá sách có 10 cuốn sách Toán khác nhau, 7 cuốn sách Ngữ văn khác nhau và có 5 cuốn truyện khác nhau. Số cách để Nam chọn một quyển sách để đọc là

  Xem chi tiết