Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Lịch sử 9

Quảng cáo

Đề bài

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1Hãy ghép nối các mốc thời gian với sự kiện lịch sử trong bảng sau cho đúng.

Thời gian

Nối

Sự kiện

a) 3-2-1930

 

1. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.

b) 8-1945

2. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.

c) 7-5-1954

3. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương được kí kết.

d) 21-7-1954

4. Chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ giành thắng lợi.

Câu 2: Hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử Việt Nam sau đây cho đúng. 

1. Chiến dịch biên giới 

2. Nư­ớc Việt Nam Dân chủ cộng hoà thành lập. 

3. Mặt trận Việt Minh ra đời.

4. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập.

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 3: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 4: Tại sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi ra đời đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 5: So sánh điểm giống và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Phương pháp: Nốt cột.

Cách giải:

a – 2; b – 1; c – 4; d - 3

Câu 2.

Phương pháp: sắp xếp.

Cách giải:

3. Mặt trận Việt Minh ra đời.

4. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập.

2. Nư­ớc Việt Nam Dân chủ cộng hoà thành lập. 

1. Chiến dịch biên giới. 

-> Sắp xếp đúng: 3,4,2,1

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 3.

Phương pháp: Sgk trang 69-70.

Cách giải:

* Hoàn cảnh:

- Ba tổ chức cộng sản ra đời thúc đẩy phong trào dân tộc dân chủ phát triển khắp nước.

- Hạn chế: 3 tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng.

=> Yêu cầu: Hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một Đảng Cộng sản duy nhất.

- Ngày 6/1/1930, hội nghị thành lập Đảng diễn ra ở Hương Cảng (Trung Quốc).

* Nội dung:

- Tên gọi: Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông qua chính cương, sách lược vắn tắt.

- Ngày 24-2-1930, Đông Dương Cộng sản liên đoàn cũng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Sau này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960) quyết định lấy ngày 3-2 hàng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng.

* Ý nghĩa:

- Hội nghị tháng 2 năm 1930 có ý nghĩa như một đại hội thành lập Đảng.

- Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 96-97, suy luận.

Cách giải:

* Giặc ngoại xâm:

- Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch, kéo theo bọn Việt gian, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng.

- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Anh mở đường cho Pháp quay trở lại xâm lược.

- Ở nước ta còn hơn 6 vạn quân Nhật, một bộ phận giúp Pháp mở rộng vùng giải phóng.

* Giặc đói: Nạn đói cuối 1944 đầu 1945 chưa được khắc phục, tiếp đó nạn lụt làm vỡ đê 9 tỉnh Bắc Bộ, hạn hán làm 50% ruộng đất không thể cày cấy. Ngân sách nhà nước trống rỗng.

* Giặc dốt: >90% số dân mù chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan.

-> Từ những khó khăn trên sau Cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Câu 5.

Phương pháp: So sánh, nhận xét.

Cách giải:

* Điểm giống: Đều là chiến lược chiến tranh thực dân  mới của Mĩ nhằm xâm lược và thống trị miền Nam.

* Điểm khác:

Nội dung

Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965)

Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968)

Lực lượng chủ yếu

Quân đội Sài Gòn

Quân viễn chinh Mĩ

Phạm vi

Miền Nam Việt Nam

Miền Nam Việt Nam + đánh phá miền Bắc

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close