Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 3 - Vật lí 9

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Máy phát điện gắn trên xe đạp (gọi là đinamô) có cấu tạo như thế nào? Nó là máy phát điện 1 chiều hay xoay chiều?

Câu 2. Nêu các tác dụng của dòng điện. trong các tác dụng của dòng điện, tác dụng nào phụ thuộc vào chiều, tác dụng nào không phụ thuộc vào chiều dòng điện.

Câu 3. Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 5000 vòng đặt ở đầu một đường dây tải điện để truyền đi 1 công suất điện là 10000kW. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 100kV

a) Tính hiệu điện thế đặt ở hai đầu cuộn sơ cấp

b) Cho điện trở của toàn bộ đường dây là 100Ω. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây?

Câu 4: Vật AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm, A nằm trên trục chính. Tiêu cự của thấu kính là 12cm.

a) Vẽ ảnh của AB theo đúng tỷ lệ

b) Ảnh cao gấp mấy lần vậy? tỷ lệ của ảnh như thế nào?

Lời giải chi tiết

Câu 1 :

Máy phát điện gắn trên xe đạp (gọi là đinamô) có cấu tạo gồm một nam châm vĩnh cửu quay quanh một trục cố định đặt trong lòng một lõi sắt chữ U. Trên lõi sắt chữ U có một dây dẫn cuốn rất nhiều vòng

+ đinamô là một máy phát điện xoay chiều

Câu 2 :

Các tác dụng của dòng điện : tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng quang, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lí.

Trong đó, tác dụng của dòng điện phụ thuộc vào chiều là tác dụng từ, tác dụng hóa học.

Các tác dụng không phụ thuộc vào chiều là tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng sinh lí.

Câu 3 :

a) Tính hiệu điện thế đặt vào hai cuộn sơ cấp.

Ta có \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{{1000}}{{5000}} = \dfrac{1}{5} \)

\(\Rightarrow {U_1} = \dfrac{{{U_2}{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{{100000.1}}{5} = 20000\,V\)

Cuộn dây có ít vòng dây mắc với hai đầu máy phát điện.

b) Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường

- Cường độ dòng điện qua dây:

\(I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{{10000}}{{100}} = 100\,\,A\)

- Công suất hao phí: 

\({P_{hp}} = {I^2}.R = {100^2}.100 = 1000000W \)\(\,= 1000kW\)

Câu 4 :

Xem hình 4

 

∆ABO đồng dạng ∆A’B’O

\(\Rightarrow  \dfrac {{A'B'} }{ {AB}} = \dfrac {{OA'} }{ {OA}}\)   (1)

∆OIF đồng dạng ∆A’B’F

\(\Rightarrow  \dfrac {{OI} }{ {A'B'}} =\dfrac {{OF'} }{ {F'A'}}\)   (2)

Và \(OI=AB\) nên từ (1); (2) suy ra:

\(\dfrac {{OA} }{ {OA'}} = \dfrac {{OF'} }{ {F'A'}} \Leftrightarrow \dfrac {{OA} }{ {OA'}} = \dfrac {{OF} }{ {OA' - {\rm{OF}}}} \)

\(\Leftrightarrow \dfrac {d }{ {d'}} = \dfrac {f }{ {d' - f}}\)

\(\dfrac{{16}}{{d'}} = \dfrac{{12}}{{d' - 12}}\)

Giải ra ta được \(d’=48cm\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close