Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 11

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (4,0 điểm)

Thế nào là sinh trưởng, phát triển ở thực vật? Cho biết mối quan hệ giữa hai quá trình này ở thực vật.

Câu 2 (6,0 điểm)

Vẽ vòng đời của bướm. Cho biết tên kiểu phát triển của bướm. Giải thích. Hãy kể tên ít nhất ba loài động vật khác cũng có kiểu phát triển như bướm.

Lời giải chi tiết

Câu 1. 

+ Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thức tế bào. (1 điểm)

+ Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể. (1 điểm)

+ Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển

Sinh trưởng và phát triển là những quá trình liên quan đến nhau, đó là hai mặt của chu trình sống của cây. (1 điểm)

Sinh trưởng gắn liền với phát triển và phát triển dựa trên cơ sở của sinh trưởng. (1 điểm)

Câu 2. 

+ Vòng đời của bướm: Trứng - Sâu – Nhộng – Bướm – Trứng. (2 điểm)

+ Kiểu phát triển của bướm là biến thái hoàn toàn. (1 điểm)

+ Giải thích: Sâu bướm (con non) có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí rất khác với con bướm (con trưởng thành). (2điểm)

+ Các loài động vật khác cũng có kiểu phát triển như bướm đó là: Ong, Ếch, Muỗi.....(1 điểm) chỉ cho điểm nếu như có ba ví dụ đúng trở lên.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close