Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Sinh học 11

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Khử nitrat là quá trình quan trọng của sự đồng hóa nito trong mô thực vật. đó là quá trình

A. Tổng hợp nitrat từ các nguồn nito khác nhau

B. Biến đổi nitrat thành ammoniac

C. Biến đổi nitrat thành nitrit

D. Chuyển ammoniac thành nitrat

Câu 2. Trong đất, xác hữu cơ được biến đổi nhờ vi sinh vật theo trình tự :

Xác hữu cơ  Rễ, 1,2,3 lần lượt là:

A. Amon hóa, nitrat hóa, hấp thụ

B. Amon hóa, nitrat hóa, đồng hóa

C. Khử amon, nitrat hóa, đồng hóa

D. Khử amon, khử nitrat, hấp thụ

Câu 3. Khi đất thiếu nitơ, lá cây có màu vàng nhạt, cách sử lý tốt nhất là:

A. Bón phân hữu cơ vào trong đất

B. Bón phân nitrat vào trong đất

C. Phun nước ngâm phân lên lá

D. Phun dung dịch đạm vô cơ lên lá

Câu 4. Bón thúc cho cây nên dùng

A. Phân chuồng chưa ủ

B. Phân hóa học

C. Phân hữu cơ đã hoại

D. Phân vi lượng

Câu 5. Biểu hiện của cây thừa đạm là:

A. Lá nhỏ, vàng

B. Cành lá sum suê, xanh tốt nhưng chậm ra hoa

C. Cây ra hoa, kết quả sớm

D. Quả bé, hạt lép.

Câu 6. Đặc điểm giống nhau chủ yếu ở thực vật C3 và thực vật C4 là:

A. Đều tổng hợp glucozo theo chu trình Calvin

B. Đều sử dụng chất nhận CO2 đầu tiên là RiDP

C. Đều có quá trình hô hấp sáng rất mạnh 

D. Đều chỉ có 1 loại lục lạp.

Câu 7. Ti thể và lục lạp đều:

A. Tổng hợp ATP

B. Lấy electron từ H2O

C. Khử NAD+ thành NADH

D. Giải phóng O2

Câu 8. sản phẩm của quá trình hô hấp là:

A. CO2 và H2O

B. CO2, H2O và ATP

C. CO2, H2O, ATP và nhiệt

D. CO2, H2O và nhiệt

Câu 9. tại sao nói quá trình hô hấp ở thực vật được xem như là quá trình tổng hợp cả về năng lượng lẫn vật chất ?

A. Do quá trình hô hấp vừa cung cấp năng lượng dưới dạng ATP vừa cung cấp NADH và FADH2

B. Do quá trình hô hấp vừa cung cấp năng lượng dưới dạng ATP vừa cung cấp axit lactic và êtilic

C. Do quá trình hô hấp vừa cung cấp năng lượng dưới dạng ATP vừa cung cấp serin trong hô hấp sáng

D. Do quá trình hô hấp vừa cung cấp năng lượng dưới dạng ATP vừa cung cấp các sản phẩm trung gian làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp các chất trong cơ thể.

Câu 10. Đối với mỗi loại nông sản người ta thường sử dụng những biện pháp bảo quản khác nhau nhưng cách hiệu quả nhất đôi với tất cả các loại nông sản là ?

A. Bảo quản trong kho hoặc trong túi nilon kín có nồng độ CO2 cao.

B. Phun khí axetilen (đất đèn) lên đống nông sản

C. Phơi khô

D. Chứa trong kho lạnh

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

B

2

A

3

B

4

B

5

B

6

A

7

A

8

C

9

D

10

A

Câu 1 

Trong mô thực vật xảy ra quá trình khử nitrat là quá trình biến đổi nitrat → amoni

Chọn B

Câu 2

Trình tự đúng là: amon hóa , nitrat hóa , hấp thụ

Chọn A

Câu 3 

Bón phân nitrat vào đất là cách bổ sung nitơ cho đất nhanh nhất. nếu bón phân hữu cơ,các chất hữu cơ chứa nito phải được phân giải thì cây mới có thể hấp thụ, cách sử lý C và D cũng không hợp lý vì có thể gây hại cho cây mà không giải quyết được việc thiếu nito trong đất, lá cây có màu vàng.

Chọn B

Câu 4 

Bón thúc cho cây ta nên sử dụng phân hóa học vì cây dễ hấp thụ và nhanh đạt hiệu quả.

Không nên bón phân chuồng chưa ủ vì có nhiều mầm bệnh, phân đã ủ và phân vi sinh thì lâu đạt được kết quả vì các hợp chất hữu cơ vẫn ở dạng phức tạp.

Chọn B

Câu 5 

Cây thừa đạm thường phát triển cơ quan sinh dưỡng : cành lá sum suê, xanh tốt, chậm ra hoa hoặc lốp đổ.

Chọn B

Câu 6 

Sự tổng hợp glucose ở thực vật C3 và C4 đều theo chu trình Calvin.

Ý B sai vì: chất nhận CO2 đầu tiên ở thực vật C3: RiDP, thực vật C4: PEP

Ý C sai vì: chỉ có thực vật C3 hô hấp sáng mạnh.

Ý D sai vì: cây C4 có 2 loại lục lạp trong 2 loại tế bào khác nhau: tế bào mô giậu, tế bào quanh bó mạch.

Chọn A

Câu 7 

Ti thể và lục lạp đều tổng hợp ATP nhưng ATP được tổng hợp ở lục lạp để cung cấp cho pha tối còn, ATP tổng hợp ở ty thể để cung cấp cho mọi hoạt động sống của cơ thể.

Chọn A

Câu 8 

Quá trình hô hấp tạo ra CO2, H2O và năng lượng (ATP) và nhiệt.

Chọn C

Câu 9 

Quá trình hô hấp ở thực vật được xem như là quá trình tổng hợp cả về năng lượng lẫn vật chất là vì : Do quá trình hô hấp vừa cung cấp năng lượng dưới dạng ATP vừa cung cấp các sản phẩm trung gian làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp các chất trong cơ thể

Chọn D

Câu 10

Phương pháp bảo quản hiệu quả với tất cả các loại nông sản là: trong môi trường có nồng độ \(CO_2\), để giảm hô hấp tới mức tối đa.

Phương pháp B: có thể làm quả chín nhanh hơn

Phơi khô chỉ phù hợp với 1 số loại củ, hạt

Chọn A 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close