Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1: (6 điểm) Vì sao Đảng và Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Tạm ước 14-9-1946? Trình bày nội dung Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Tạm ước 14-9-1946?

Câu 2: (4 điểm) So sánh sách lược của Đảng và Chính phủ ta trước và từ ngày 6-3-1946?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:

Phương pháp: sgk trang 101, 102, suy luận.

Cách giải:

* Đảng và Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Tạm ước 14-9-1946, vì:

- Sau khi chiếm đóng Nam Bộ và Nam Trung Bộ, thực dân Pháp âm mưu đưa quân ra Bắc.

- Ngày 28-2-1946, Pháp kí với chính phủ Trung Hoa Dân quốc hiệp ước Hoa - Pháp.

=> Trước tình hình trên, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định lựa chọn giải pháp “hòa để tiến”: tạm thời hòa hoãn với Pháp để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước và tranh thủ thời gian hòa hoãn để chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến tranh với Pháp sau này.

* Nội dung Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946):

- Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng, nằm trong khối Liên hiệp Pháp.

- Chính phủ Việt Nam cho phép 15000 quân Pháp ra Bắc thay quân Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật, số quân này sẽ rút dần trong thời hạn 5 năm.

- Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ, tạo không khí thuận lợi cho cuộc đàm phán chính thức ở Pa-ri.

* Nội dung Tạm ước 14-9-1946: Tiếp tục nhượng bộ cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa ở Việt Nam.

Câu 2:

Phương pháp: sgk trang 100-102, suy luận.

Cách giải:

Sách lược trước ngày 6-3-1946

Sách lược từ ngày 6-3-1946

- Chủ trương: hòa Tưởng, đuổi Pháp.

- Sách lược cụ thể:

+ Nhân nhượng cho quân Tưởng một số quyền lợi kinh tế - chính trị.

+ Kiên quyết trấn áp lực lượng phản cách mạng.

- Chủ trương: hòa Pháp, đuổi Tưởng.

- Sách lược cụ thể:

+ Kí Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước, nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế - văn hóa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close