Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 3 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định gì và hệ quả của các quyết định đó?

Câu 2. Vì sao dẫn đến tình trạng “Chiến tranh lạnh”?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 44, 45.

Cách giải: 

* Hội nghị đã thông qua những quyết định quan trọng sau:

- Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật đê nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

- Thống nhất thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm gìn giữ hòa bình, ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh.

- Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước phát xít chiến bại và phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các nước chiến thắng.

* Hệ quả: Những quyết định của hội nghị l-an-ta đã trở thành khuôn khổ trật tự thế giới mới từng bước được thiết lập sau chiến tranh, thường được gọi là “Trật tự hai cực I-an-ta” đứng đầu là Liên Xô và Mĩ.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 46.

Cách giải: 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng “Chiến tranh lạnh”:

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, quan hệ Xô - Mĩ ngày càng mâu thuẫn, đầy gay gắt do sự đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc:

+ Liên Xô chủ trương duy trì hoà bình, an ninh thế giới, bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới.

+ Ngược lại, Mĩ ra sức chống phá Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đẩy lùi phong trào cách mạng nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới.

Do vậy "Chiến tranh lạnh” dã trở thành nhân tổ chủ yếu chi phối giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong thời gian dài vào nửa sau thế kỉ XIX.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close