Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 9 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?

Câu 2. Tại sao nói: Hội nghị cấp cao giữa các nước EC họp tại Maxtrích (Hà Lan), tháng 12 - 1991, đánh dấu một mốc mang tính đột biến của quá trình liên kết quốc tế ở châu Âu?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 41.

Cách giải:

Chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

- Những năm đầu sau chiến tranh, nhiều nước Tây Âu đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại nhằm khôi phục ách thống trị đổi với các thuộc địa trước đây.

- Sau khi bị thất bại trong việc tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại những thuộc địa trước đó, các nước Tây Âu ngày càng liên hệ chặt chẽ với Mĩ (tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra tháng 4 - 1949, tích cực chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự...) nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 42.

Cách giải:

Hội nghị cấp cao giữa các nước EC họp tại Ma-a-xtơ-rích (Hà Lan), tháng 12 - 1991, đánh dấu một mốc mang tính đột biến của quá trình liên kết quốc tế ở châu Âu. Vì:

Tại hội nghị này, các nước EC đă thông qua hai quyết định quan trọng. Đó là:

- Xây dựng một thị trường nội địa châu Âu với một liên minh kinh tế và tiền tệ châu Âu, có đồng tiền chung duy nhất - đồng ơrô (EURO).

- Xây dựng một liên minh chính trị, mở rộng sang liên kết về chính sách đối ngoại và an ninh, tiến tới một nhà nước chung châu Âu.

Trên cơ sở đó, Hội nghị Ma-xtrích quyết định Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) với 15 nước thành viên (năm 1999) và đến năm 2007 là 27 nước.

Hiện nay, đây là một liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất thế giới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close