Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương - Vật lí 9

Quảng cáo

Đề bài

A.TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Khi chiếu 1 tia sáng tới từ không khí vào nước, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào? Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau?

A. Mặt phẳng chứa tia tới

B. Mặt phẳng chứa pháp tuyến tại điểm tới

C. Mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới

D. Mặt phẳng vuông góc với mặt nước.

Câu 2. Chiếu một tia sáng từ thủy tinh ra không khí dưới góc tới i = 350. Kết quả nào sau đây là hợp lý?

A. Góc khúc xạ r = 00

B. Góc khúc xạ r = 300

C. Góc khúc xạ r = 350

D. Góc khúc xạ r = 400

Câu 3. Khi nói về đường đi của một tia sáng qua thấu kính phân kỳ, có các câu phát biểu sau, hãy chọn câu phát biểu đúng?

A. Tia tới song song với trục chính cho tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm

B. Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính sẽ truyền thẳng

C. Tia tới hướng tới tiêu điểm F’ ở bên kia thấu kính cho tia ló song song với trục hoành

D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.

Câu 4. Đặt 1 vật sáng AB hình mũi tên đặt vuông góc với trục chính tại tiêu điểm của thấu kính phân kỳ. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có độ cao như thế nào? Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau?

A. Lớn hơn vật

B. Nhỏ hơn vật

C. Bằng vật

D. Chỉ bằng 1 nửa vật.

Câu 5. Ảnh của vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ là 

A. ảnh thật, cùng chiều với vật

B. ảnh ảo, cùng chiều với vật

C. ảnh thật, ngược chiều với vật

D. ảnh ảo, ngược chiều với vật.

B. TỰ LUẬN

Câu 6. Vẽ tiếp tia ló của ba tia tới trong hình 6a

 

Câu 7: Vẽ tiếp tia ló của ba tia tới trong hình 7a

Lời giải chi tiết

1. C

2. D

3. D

4. D

5. C

Câu 1 : Chọn C 

Khi chiếu 1 tia sáng tới từ không khí vào nước, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và  pháp tuyến tại điểm tới, còn gọi là mặt phẳng tới.

Câu 2 : Chọn D

Chiếu một tia sáng từ thủy tinh ra không khí thì góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Góc tới i = 350 thì góc khúc xạ r > 350.

Vậy chọn D.

Câu 3 : Chọn D

Các phát biểu A, B, C đều đúng.

Vậy chọn D

Câu 4 : Chọn D

Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có độ cao chỉ bằng 1 nửa vật.

Câu 5 : Chọn C

Ảnh của vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ là ảnh thật, ngược chiều với vật.

Câu 6 :

 

Dựa vào đường truyền của ba tia đặc biệt, ta vẽ được hình 6b

Câu 7 :

Dựa vào tính chất tia đặc biệt

Ta vẽ được các tia như hình 7b

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close