Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 3 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 102- Chương 3 - Vật lí 9

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Quan sát 1 con cá vàng đang bơi trong bể nước, ánh sáng truyền từ con cá đến mắt tuân theo hiện tượng nào?

A. Phản xạ ánh sáng

B. Khúc xạ ánh sáng

C. Luôn truyền thẳng

D. Không tuân theo hiện tượng nào.

Câu 2. Nhìn một ngọn đèn phát ra ánh sáng xanh qua kính lọc màu đỏ ta sẽ thấy gì?

A. Màu gần như đen

B. Màu xanh

C. Màu đỏ

D. Màu trắng.

Câu 3. Các tấm lọc màu có tác dụng gì?

A. Cho ánh sáng cùng màu của tấm lọc truyền qua

B. Trộn màu ánh sáng truyền qua

C. Giữ nguyên màu ánh sáng truyền qua

D. Phát ra ánh sáng màu cùng màu tấm lọc.

Câu 4. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự phân tích ánh sáng trắng ?

A. Hiện tượng cầu vồng

B. Màu trên màng mỏng bong bóng xà phòng

C. Màu trên lớp váng dầu

D. Ánh sáng qua lớp nước.

Câu 5.  Chiếu ánh sáng đỏ vào toàn bộ bề mặt của tờ giấy trắng thì tờ giấy có màu nào dưới đây?

A. Đỏ

B. Xanh

C. Trắng

D. Gần như đen

Câu 6. Chọn câu sai trong các câu sau?

A. Vật màu trắng tán xạ tốt với mọi ánh sáng

B. Vật màu đen không tán xạ ánh sáng

C. Vật màu xanh tán xạ kém ánh sáng trắng

D. Vật có màu nào (trừ màu đen), thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó.

Câu 7: Trong công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng

A. Đưa một chậu cây ra ngoài sân phơi cho đỡ cớm

B. Kê bàn học cạnh cửa sổ cho sáng

C. Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to

D. Cho ánh sáng chiếu vào bộ pin mặt trời của máy tính để nó hoạt động.

Câu 8: Các vật có màu sắc khác nhau là vì?

A. Vật có khả năng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu

B. Vật không tán xạ bất kỳ ánh sáng màu nào

C. Vật phát ra các màu khác nhau.

D. Vật có khả năng tán xạ lọc lựa các ánh sáng màu.

Câu 9: Chỉ ra các kết luận sai trong các kết luận sau?

A. Vật màu đen không tán xạ bất kỳ ánh sáng nào

B. Ta “nhìn thấy” vật màu đen là do vật đó đặt giữa những vật sáng khác.

C. Chiếu ánh sáng trắng lên vật màu đen thì không có ánh sáng nào truyền đến mắt ta.

D. Vật màu đen tán xạ mạnh ánh sáng màu đen.

Câu 10. Chỉ ra các kết luận sai trong các kết luận sau?

A. Các vật màu đen hấp thụ năng lượng ánh sáng mạnh nhất

B. Các vật màu trắng hấp thụ năng lượng ánh sáng ít nhất

C. Các vật có màu sắc khác nhau thì khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng khác nhau.

D. Các vật nói chung không hấp thụ năng lượng ánh sáng

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1. B

2. A

3. A

4. D

5. A

6. C

7. C

8. D

9. D

10. D

Câu 1 : Chọn B

Quan sát 1 con cá vàng đang bơi trong bể nước, ánh sáng truyền từ con cá đến mắt tuân theo hiện tượng Khúc xạ ánh sáng .

Câu 2 : Chọn A

Nhìn một ngọn đèn phát ra ánh sáng xanh qua kính lọc màu đỏ ta sẽ thấy màu gần như đen.

Câu 3 : Chọn A

Các tấm lọc màu có tác dụng cho ánh sáng cùng màu của tấm lọc truyền qua.

Câu 4 : Chọn D

Hiện tượng ánh sáng qua lớp nước không phải là sự phân tích ánh sáng trắng.

Câu 5 : Chọn A

Chiếu ánh sáng đỏ vào toàn bộ bề mặt của tờ giấy trắng thì tờ giấy có màu đỏ

Câu 6 : Chọn C

Vật màu xanh tán xạ kém ánh sáng không phải màu xanh chứ không phải là ánh sáng trắng, vì trong ánh sáng trắng có tất cả ánh sáng xanh.

Câu 7 : Chọn C

Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to đó ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng.

Câu 8 : Chọn D

Các vật có màu sắc khác nhau là vì có khả năng tán xạ lọc lựa các ánh sáng màu.

Câu 9 : Chọn D

Vật màu đen không tán xạ bất kỳ ánh sáng nào, mặt khác ta cũng không có khái niệm ánh sáng đen. Vậy câu D là sai

Câu 10 : Chọn D

Các vật nói chung đều có khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng vì thế câu D là sai.                                                       

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close