Đặt tay vào cổ như hình 4, khi nói bạn có cảm giác gì?

Đặt tay vào cổ như hình 4, khi nói bạn có cảm giác gì?

Quảng cáo

Đề bài

Đặt tay vào cổ như hình 4, khi nói bạn có cảm giác gì?

Lời giải chi tiết

 

Khi nói, em thấy dây thanh quản ở cổ rung lên.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 41: Âm thanh
Quảng cáo
list
close
Gửi bài