Đảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong lãnh đạo để phong trào cách mạng nước ta có điều kiện phát triển trở lại sau một thời kì tạm lắng?

Giải bài tập Bài 2 trang 76 SGK Lịch sử 9

Quảng cáo

Đề bài

Đảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong lãnh đạo để phong trào cách mạng nước ta có điều kiện phát triển trở lại sau một thời kì tạm lắng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 75 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Từ năm 1931, Cách mạng Việt Nam bước vào thời kì vô cùng khó khăn. Đảng ta đã kịp thời chuyển vào hoạt động bí mật để củng cố lực lượng. 

- Tổ chức cơ sở đảng trong nhà tù vẫn bí mật hoạt động.

+ Các đảng viên cộng sản và những người yêu nước vẫn nêu cao khí phách kiên cường, bất khuất, kiên trì đấu tranh bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng của Đảng.

+ Biến nhà tù thành trường học cách mạng.

+ Tìm cách liên hệ với cơ sở Đảng ở bên ngoài.

+ Số đảng viên còn lại ở bên ngoài cũng âm thầm tìm cách gây dựng lại các tổ chức cơ sở Đảng và quần chúng.

- Các tổ chức cơ sở của đảng ở các địa phương vẫn tồn tại và kiên trì bám chắc quần chúng để hoạt động, đồng thời lợi dụng các tổ chức công khai, hợp pháp của kẻ thù để đẩy mạnh đấu tranh.

- Khắp nơi trong nước, phong trào đã dần dần được khôi phục.

- Đến tháng 3-1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp ở Ma Cao (Trung Quốc) để củng cố tổ chức, chuẩn bị cho một cao trào cách mạng mới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close