Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 80 SGK Lịch sử 9

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 79, 80 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đã có nhiều ảnh hưởng tích cực đến cách mạng nước ta:

- Cao trào dân chủ 1936 - 1939 đã thu được những thắng lợi cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng.

- Chính quyền thực dân buộc phải thả nhiều tù chính trị, ban hành luật báo chí, cải thiện một phần điều kiện lao động, lương bổng cho công nhân viên chức.

- Qua phong trào đấu tranh, quần chúng đã được tổ chức, giác ngộ về chủ nghĩa Mác Lê-Nin, cán bộ Đảng viên được tôi luyện kiên cường.

- Đảng đã đề ra mục tiêu đấu tranh phù hợp, đúng đắn, hình thức đấu tranh phong phú, linh hoạt, qua đó phát huy được sức mạnh của quần chúng.

- Uy tín và ảnh hưởng của Đảng sâu rộng trong quần chúng, hàng triệu người được Đảng tập hợp, xây dựng, giáo dục.

- Đảng đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, cả những bài học thành công và bài học thất bại. 

- Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close