Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó

Tóm tắt mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a, b

a) Nguyên nhân:

- Sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận => “cung” vượt quá “cầu”.

b) Phạm vi, quy mô:

- Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ Mĩ, trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, sau đó lan sang các ngành kinh tế khác.

- Từ Mĩ, cuộc khủng hoảng nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ thế giới tư bản.

Mục c

c) Hậu quả:

- Kinh tế suy thoái nghiêm trọng.

- Hàng trăm triệu người thất nghiệp, phong trào đấu tranh của người lao động diễn ra sôi nổi.

- Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ chiến tranh thế giới mới đang đến gần.

Hàng người thất nghiệp xếp hàng dài trong cuộc khủng hoảng

Mục d

d) Hướng giải quyết khủng hoảng:

* Mĩ - Anh - Pháp:

- Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội.

- Nguyên nhân: có nhiều thuộc địa, thị trường; truyền thống dân chủ tư sản.

- Tiêu biểu: “Chính sách mới” của Mĩ.

* Đức - Italia - Nhật Bản:

- Tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước.

- Nguyên nhân: không có hoặc có ít thuộc địa; thiếu vốn, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ; là những quốc gia có truyền thống quân phiệt hiếu chiến.

ND chính

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933: nguyên nhân, hậu quả và hướng giải quyết khủng hoảng của các nước tư bản.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close