Quảng cáo
 • Bài 6. Hóa học về phản ứng cháy nổ

  Quan sát các phản ứng trong Hình 6.1 và Hình 6.2, cho biết tốc độ của phản ứng nào lớn hơn? Có những cách nào để tính biến thiên enthalpy của phản ứng?

  Xem lời giải
 • Bài 7. Phòng chống và xử lí cháy nổ

  Hình 7.1 là hình ảnh ghi lại một đám cháy xảy ra tại kho chứa dầu. Theo em, có thể dùng nước để dập tắt đám cháy này hay không? Khi chữa cháy bằng nước, nước bị nóng đến hóa hơi và bay đi. Nêu vai trò của quá trình này trong việc xử lí đám cháy, so sánh với việc xử lí bằng cát.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 5. Sơ lược về phản ứng cháy và nổ

  Cho biết trường hợp nào có thể gâu cháy, nổ. Trường hợp nào không. Giải thích Em hãy chỉ ra những sự khác biệt có thể cảm nhận và quan sát được của hai quá trình oxi hóa – khử

  Xem lời giải