Quảng cáo
 • Bài 22. Biến dạng của vật rắn. Đặc tính của lò xo

  Tại sao khi ta đặt lên bàn cân, kim chỉ của cân quay đến một vạch xác định, sau đó kim chỉ sẽ trở lại vị trí ban đầu nếu ta lấy vật ra (Hình 22.1a)? Nêu một số ví dụ về vật không phải là vật rắn và giải thích tại sao đó không phải là vật rắn. Hãy phân loại biến dạng trong từng trường hợp được mô tả ở Hình 22.4.

  Xem lời giải
 • Bài 23. Định luật Hooke

  1. a) Dựa vào bộ dụng cụ được đề xuất, hãy thiết kế phương án thí nghiệm (trong đó thể hiện rõ các bước tiến hành) để tìm mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo. b) Tiến hành thí nghiệm khảo sát, ghi lại số liệu đo được vào bảng số liệu như gợi ý trong Bảng 23.1. Dựa vào đồ thị Hình 23.2, hãy xác định độ cứng của hai lò xo tương ứng với hai đường biểu diễn xanh và đỏ.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo