Quảng cáo
 • Bài 17. Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí

  Thành phần cấu tạo nên vỏ địa lí không bao gồm. Chiều dày của vỏ địa lí khoảng. Nguyên nhân sinh ra quy luật thống nhất và hoàn chỉnh là do các thành phần của vỏ địa lí. Trong tự nhiên, nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ đó là. Ý nghĩa quan trọng của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh trong vỏ địa lí là giúp con người ở mọi nơi trên Trái Đất. Mối liên hệ chặt chẽ giữa các thành phần tự nhiên trong vỏ địa lí bị can thiệp chủ yếu bởi.E

  Xem lời giải
 • Bài 18. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

  Quy luật địa ô là sự thay đổi có quy luật của các thành phần và cảnh quan địa lí theo. Quy luật đai cao là sự thay đổi có quy luật của các thành phần và cảnh quan địa lí theo. Nguyên nhân sinh ra quy luật địa đới là do. Nguyên nhân sinh ra quy luật phi địa đới là do. Các quy luật địa đới và phi địa đới có đặc điểm là. Em hãy cho biết hình 9.1, hình 11.1, hình 18.1 và hình 18.2 trong SGK là biểu hiện của quy luật nào.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo