Quảng cáo
 • Bài 15. Văn minh Văn Lang – Âu Lạc

  Hãy tìm hiểu, mô tả và sắp xếp các sản phẩm gốm dưới đây theo thứ tự trước sau. Từ các sản phẩm đó, hãy cho biết đặc điểm nổi bật trong nghề gốm của các nền văn hóa Đông Sơn và tiền Đông Sơn.

  Xem lời giải
 • Bài 16. Văn minh Chăm – Pa

  Quan sát Hình 16.1, 16.2 và đọc các tư liệu về hệ thống giếng cổ ở Gio An (Quảng Trị) và đập Nha Trinh (Ninh Thuận). Từ đó, hãy cho biết cách làm thủy lợi của người Chăm – pa có những ưu điểm nào. Những ưu điểm đó có tác dụng gì đối với sản xuất nông nghiệp hiện nay ở miền Trung Việt Nam?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 17. Văn minh Phù Nam

  “Nam Tế thư”, một thư tịch của Trung Hoa, có ghi chép về người Phù Nam như sau

  Xem chi tiết
 • Bài 18. Văn minh Đại Việt

  Đê sông Hồng được hình thành từ thời kì nào và từng bước phát triển ra sao? Vai trò của đê sông Hồng với sự phát triển của kinh tế Đại Việt?

  Xem lời giải