Quảng cáo
 • Bài 6. Thạch quyển, nội lực

  Nội lực là lực phát sinh từ. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là nguồn năng lượng. Các hiện tượng như động đất, núi lửa lại phân bố thành các vành đai là do. Quá trình nào sau đây thuộc tác động nội lực? Kết quả của hiện tượng uốn nếp là. Nhật Bản có nhiều động đất và núi lửa do nằm ở nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo nào? Dựa vào mục I, bài 6 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau. Dựa vào nội dung mục II, bài 6 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau. Em hãy nối các ý ở cột A với các ý ở

  Xem lời giải
 • Bài 7. Ngoại lực

  Các tác nhân ngoại lực bao gồm. Ngoại lực là lực phát sinh từ. Phong hóa là quá trình. Quá trình phong hóa lí học xảy ra mạnh nhất ở miền khí hậu. Tác động của ngoại lực là một chu trình diễn ra tuần tự theo các quá trình sau. Dựa vào nội dung mục II, bài 7 trong SGK, em hãy hoàn thành nội dung bảng sau để phân biệt sự khác nhau giữa phong hóa lí học, phong hóa hóa học và phong hóa sinh học. Em hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau. Dựa vào nội dung mục II, bài 7 trong

  Xem lời giải
 • Quảng cáo