Quảng cáo
 • Bài 4. Trái Đất, thuyết kiến tạo mảng

  Tầng đá trầm tích không có đặc điểm nào sau đây? Nội dung nào sau đây không đúng với thuyết kiến tạo mảng? Các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do. Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở. Sống núi ngầm giữa Đại Tây Dương được hình thành do sự tiếp xúc giữa những mảng kiến tạo nào sau đây? Dựa vào mục I, bài 4 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau. Em hãy điền nội dung thích lớp vào chỗ trống (….) trong các câu sau: Vỏ Trái Đất là phần cứng ngoài cùng của Trái Đất, độ dày dao động từ…km

  Xem lời giải
 • Bài 5. Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

  Kinh tuyến nằm giữa múi giờ số 7 là kinh tuyến. Theo quy định, những địa điểm thuộc kinh tuyến nào dưới đây được đón năm mới đầu tiên trên trái Đất? Một số nơi Trái Đất xảy ra hiện tượng “đêm địa cực” khi. Trong khi bán cầu bắc đang là mùa đông thì bán cầu Nam là. Giả sử Trái Đất không tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động xung quanh Mặt Trời thì. Em hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (….) để hoàn thành đoạn văn dưới đây. Trái Đất có dạng hình…nên trong cùng một thời điểm chỉ được Mặt trờ

  Xem lời giải
 • Quảng cáo