Quảng cáo
 • Bài 1. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

  Phương pháp đường chuyển động thể hiện nội dung nào sau đây của đối tượng địa lí? Phương pháp biểu hiện nào sau đây thể hiện được vị trí, số lượng, chất lượng của đối tượng địa lí?Để thể hiện giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ, phương pháp nào sau đây là thích hợp nhất? Phương pháp đường chuyển động thể hiện được những nội dung nào sau đây của đối tượng địa lí? Em hãy nối các ý ở cột A phù hợp với các ý ở cột B. Những ý sau đây đúng (Đ) hay sai (S)? Đánh dấu (X) vào

  Xem lời giải
 • Bài 2. Phương pháp sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và trong đời sống

  Để tính được khoảng cách thực tế của hai điểm trên bản đồ phải căn cứ vào. Trong đời sống hằng ngày, bản đồ được sử dụng chủ yếu cho việc. Trong lĩnh vực quân sự, bản đồ thường được sử dụng để. Để xác định vị trí của một người, một vật hay một địa điểm trên bản đồ chủ yếu dựa vào. Tại sao khi sử dụng bản đồ trong học tập Địa lí, chúng ta cần phải 1. Xác định yêu cầu và mục đích của việc sử dụng bản đồ. 2. Lựa chọn bản đồ phù hợp với nội dung hay mục đích cần tìm hiểu 3. Định hướng những nội dung

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3. Một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

  Trong hệ thống định vị toàn cầu, các vệ tinh thuộc bộ phận không gian có nhiệm vụ. Ngày nay, GPS được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giao thông vận tải nhờ khả năng. GPS được hình thành lần đầu tiên bởi quốc gia nào sau đây? Ứng dụng phổ biến của bản đồ số trong đời sống hàng ngày là. Những ý nào sau đây đúng (Đ) hay sai (S)? Đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi ý. Em hãy nêu cách để tạo một bản đồ số cho riêng mình thông qua mô tả đường đi từ nhà đến một địa điểm du lịch tại địa phươ

  Xem lời giải