Quảng cáo
 • Bài 1. Khái quát về môn Vật Lí

  Nêu đối tượng nghiên cứu tương ứng với từng phân ngành sau của Vật lí: cơ, ánh sáng, điện, từ. Quan sát Hình 1.2, thảo luận để nêu thế nào là cấp độ vi mô, vĩ mô. Trình bày một số ví dụ khác để minh họa cho phương pháp thực nghiệm trong Vật lí

  Xem lời giải
 • Bài 2. Vấn đề an toàn trong Vật Lí

  Quan sát Hình 2.1, trình bày những hiểu biết của em về tác hại và lợi ích của chất phóng xạ. Từ đó, nêu những quy tắc an toàn khi làm việc với chất phóng xạ. Quan sát Hình 2.2 và chỉ ra những điểm không an toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm. Hãy nêu một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3. Đơn vị và sai số trong Vật Lí

  Kể tên một số đại lượng vật lí và đơn vị của chúng mà các em đã được học trong môn Khoa học tự nhiên. Phân biệt đơn vị và thứ nguyên trong Vật lí. Phân tích thứ nguyên của khối lượng riêng ρ theo thứ nguyên của các đại lượng cơ bản. Từ đó cho biết đơn vị của ρ trong hệ SI.

  Xem lời giải