Quảng cáo
 • Bài 26: Các mùa trong năm

  1. Vẽ tiếp và tô màu để hoàn thiện bức hình có đủ bốn mùa. 2. Nối một mùa ở cột A với một số đặc điểm tương ứng ở cột B. 3. Lựa chọn trang phục phù hợp với mỗi mùa bằng cách nối (theo mẫu). 4. Nơi bạn Tú ở đang là mùa mưa, Tô màu tìm đường đi giúp Tú đến trường dựa theo những trang phục cần thiết mà Tú phải mang theo. 5. Viết tên một mùa mà em yêu thích và giải thích cho sự lựa chọn của em. 6. Thiết kế và tô màu trang phục phù hợp cho 2 bạn có trong hình sau:

  Xem lời giải
 • Bài 27: Một số hiện tượng thiên tai

  1. Nối hình phù hợp với mỗi ô chữ. 2. Chọn từ thích hợp và viết vào chỗ (...) để hoàn thiện câu chuyện về bác Năm. 3. Chúng ta có thể làm gì để hạn chế thiên tai xảy ra? Quan sát hình và viết những chữ cái còn thiếu vào ô chữ để trả lời cho câu hỏi trên. 4. Nối các chấm và tô màu để hoàn thiện bức hình sau. Đặt tên cho bức hình.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 28: Phòng tránh rủi ro thiên tai

  1. Nối các việc làm ở cột A với thời gian thực hiện phù hợp ở cột B. 2. Quan sát hình gợi ý và viết vào chỗ (...) dưới mỗi hình chỉ những việc gia đình em nên làm khi nghe tin sắp có bão xảy ra. 3. Viết vào chỗ (...) cách ứng xử của em trong tình huống sau. Nếu có mặt trong tình huống trên, em sẽ: … 4. Tìm và tô màu đường đi giúp gia đình bạn Tú đến được nơi an toàn khi có lũ.

  Xem lời giải
 • Bài 29: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời

  1. Viết tên mùa phù hợp vào chỗ (...) dưới mỗi hình. Tô màu hình chỉ mùa mà em thích nhất. 2. Lựa chọn trang phục phù hợp với mùa mưa và mùa khô bằng cách nối. 3. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ (...) và nối (theo mẫu). 4. Viết vào chỗ (...) nội dung 3 việc em sẽ làm khi địa phương em có bão.

  Xem lời giải