Quảng cáo
 • Tuần 5

  Lập thời gian biểu cho các hoạt động hằng ngày của em. Kể những việc em đã thực hiện đúng theo thời gian biểu.

  Xem lời giải
 • Tuần 6

  Chia sẻ những việc chưa thực hiện được theo thời gian biểu của em. Làm cuốn “Sổ nhắc việc” bằng giấy bìa, keo dán, dập ghim,...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Tuần 7

  Sắm vai quần áo cũ trong tủ nói chuyện với nhau. Kể các lý do em muốn loại bỏ hoặc tiếp tục sử dụng một số đồ cũ của em.

  Xem lời giải
 • Tuần 8

  Tham gia kể câu chuyện về các con thú nhỏ đòi mẹ mua những món đồ không cầm đến. Sử dụng những câu hỏi dưới dưới đây để xử lý những tình huống tiêu dùng.

  Xem lời giải