Quảng cáo
 • Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm

  1. Hình 1a và Hình 1b có các thẻ số từ 1 đến 20. Em hãy đề nghị bạn tìm một thẻ số nào đó (ví dụ 1, 19) trong mỗi hình. Trao đổi với bạn và cho biết tìm kiếm ở hình nào dễ hơn, nhanh hơn? Tại sao? 2. Hình 2a và Hình 2b có các thẻ số từ 1 đến 9 và thẻ chữ cái từ a đến k. Em hãy đề nghị với bạn tìm vị trí của thẻ số và thẻ chữ cái nào đó trong mỗi hình. Trao đổi với bạn và cho biết tìm kiếm ở hình nào nhanh hơn. Tại sao?...

  Xem lời giải
 • Bài 8. Làm quen với thư mục

  1. Em hãy chỉ ra các ổ đĩa, thư mục và các tệp ở Hình 2. Quan sát Hình 3 và cho biết thư mục nào đang được mở, nội dung của thư mục đó gồm những gì. Thư mục Gia sach chứa những thư mục con nào? 2. Tìm hiểu cây thư mục ở Hình 5 và cho biết:...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo