Quảng cáo
 • Tuần 21

  Chia sẻ ý kiến về cách ăn uống để bảo vệ sức khỏe học sinh Việt Nam từ những bữa ăn gia đình. Chia lớp thành đội “Nếu” và đội “Thì” để dự đoán nguy cơ sẽ xảy ra nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp.

  Xem lời giải
 • Tuần 22

  Kể chuyện tương tác về các bạn thích ăn đồ ăn nhanh. Chia sẻ với bạn về kết quả công việc của “Thám tử sạch” ở gia đình em. Nghe thầy cô hoặc bác đầu bếp của trường hướng dẫn ăn sạch, uống lành.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Tuần 23

  Chia sẻ về việc thực hiện quy tắc đảm bảo vệ sinh an toàn trong bữa ăn gia đình. Xây dựng quy tắc ứng xử trong ăn uống

  Xem lời giải
 • Tuần 24

  Khảo sát về thói quen ăn uống của gia đình.Xây dựng cẩm nang đảm bảo an toàn khi ăn uống bên ngoài.

  Xem lời giải