Quảng cáo
 • Bài 1. Thế giới nghề nghiệp quanh ta

  Viết những nghề em biết và những nghề đang có ở nơi em sống vào chỗ trống dưới đây. Kể lại những điều em biết về một nghề cụ thể. Em có nhận xét gì về thái độ của Mai đối với công việc của cô Hồng. Nếu là Liên, em sẽ nói gì với Mai. Em có đồng tình với suy nghĩ và thái độ của Lâm không. Vì sao.Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp theo cách phù hợp với khả năng, điều kiện của em. Với mỗi nghề, em hãy ghi lại kết quả tìm hiểu nghề theo gợi ý sau đây.

  Xem lời giải
 • Bài 2. Khám phá nghề truyền thống ở nước ta

  Đánh dấu X vào ô trống ở những phương án em chọn. Em hãy điền kế hoạch tìm hiểu một nghề truyền thống vào chỗ trống dưới đây. Ghi nội dung phỏng vấn người làm nghề truyền thống mà em và các bạn trong nhóm đã thiết kế được vào bảng dưới đây. Trình bày kết quả tìm hiểu về một nghề truyền thống và những cảm nhận của em về nghề truyền thống đó.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3. Trải nghiệm nghề truyền thống

  Hãy ghi lại những điều em đã tìm hiểu được về nghề truyền thống mà thầy, cô giáo đã tổ chức cho lớp em tham quan. Hãy mô tả lại công việc của nghề truyền thống em đã được làm khi trải nghiệm nghề. Hãy điền những thông tin em và các bạn trong lớp đã tìm hiểu, khám phá được về nghề truyền thống vào sơ đồ tư duy sau. Sưu tầm, tìm hiểu các thông tin, bài viết, tranh ảnh về một nghề truyền thống khác và điền vào sơ đồ tư duy theo mẫu ở nhiệm vụ 3.

  Xem lời giải