Quảng cáo
 • Bài 1. Giữ gìn nghề xưa

  Hãy viết vào bảng sau một vài nghề em biết và giá trị của nghề đó đối với xã hội. Trong hoạt động tranh luận về chủ đề: Cần tôn trọng mọi nghề trong xã hội, em tham gia vào nhóm đồng tình hay phản đối. Hãy viết ra ít nhất 2 lí lẽ để giải thích và bảo vệ cho quan điểm của em. Hãy nối tên địa danh ở cột bên trái và sản phẩm nghề truyền thống tương ứng ở cột bên phải. So sánh với đáp án giáo viên đưa ra xem phần ghép nối của em có bao nhiêu ý chính xác. Dựa trên những thông tin đã thu thập được về

  Xem lời giải
 • Bài 2. An toàn lao động ở các làng nghề

  Em hãy quan sát các hình ảnh về công cụ hoặc nguyên liệu lao động của nghề truyền thống trong SGK trang 56 và điền vào chỗ trống sau. Em có thể sử dụng bảng dưới đây để tóm tắt những ý kiến trả lời cho các câu hỏi của nhiệm vụ này. Ô chữ hàng dọc bao gồm 12 chữ cái, gợi ý: “Đây là yêu cầu rất quan trọng đối với lao động làng nghề”.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo