Quảng cáo
 • Bài 1. Công việc trong gia đình

  Em hãy xác định các nhu cầu của bản thân theo gợi ý dưới đây. Giả sử em có 100.000 đồng để chi tiêu trong một tuần. Hãy lập kế hoạch chi tiêu với khoản tiền đó. Hãy ghi các câu tục ngữ, danh ngôn về chi tiêu thông minh vào các ô dưới đây. Hãy lựa chọn một câu thành ngữ, tục ngữ, danh ngôn về tiêu dùng thông mình mà em tâm đắc. Phân tích và giải thích vì sao em chọn câu đó. Hãy liệt kê các công việc trong gia đình cần làm hằng ngày. Đánh dấu X vào ô tương ứng với những công việc em đã làm và sẽ l

  Xem lời giải
 • Bài 2. Quan tâm đến người thân

  Tranh luận. Tìm một câu chuyện để làm minh chứng cho quan điểm cần quan tâm đến người thân trong gia đình. Tại sao đôi khi chúng ta không quan tâm, chăm sóc người thân. Em hãy đặt bản thân vào vị trí của bố/mẹ/anh/chị/em mình và hình dung xem họ mong muốn được quan tâm như thế nào. Xác định và mô tả tình huống cần sự quan tâm vào cột A và cách thức quan tâm, chăm sóc người thân trong các tình huống đó vào cột B. Mô tả lại những sự kiện làm em thấy vui khi nhận được sự quan tâm của người thân. Là

  Xem lời giải
 • Quảng cáo