Quảng cáo
 • Bài 7. Phần mềm bảng tính

  1. Làm thế nào để tính Diểm trung bình môn của mỗi bạn? Các việc cần làm để sắp xếp danh sách các bạn trong tổ theo Điểm trung bình môn từ cao đến thấp là gì? Các việc cần làm để biết Điểm trung bình của lần kiểm tra nào là cao nhất? 2. Địa chỉ, nội dung dữ liệu của ô tính hiện thời được hiển thị ở đâu? ...

  Xem lời giải
 • Bài 8. Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức

  1. Làm thế nào để khi ta thay đổi các điểm thành phần trong học kì thì Điểm trung bình môn sẽ được tự động tính lại? 2. Sắp xếp các bước sau đây theo thứ tự đúng để tính điểm trung bình cộng các Điểm thường xuyên 1 ở ô C9...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 9. Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hàng, cột

  1. Theo em trang tính ở Hình 1 hay Hình 2 được trình bày đẹp hơn, dễ đọc hơn? Thảo luận với bạn để chỉ ra những khác nhau giữa trang tính ở Hình 2 với Hình 1. Làm thế nào để từ trang tính ở Hình 1 ta có được trang tính ở Hình 2? 2. Em hãy nêu các thao tác căn lề dữ liệu các ô tính trong khối A3:A8 và khối ô tính C3:G8 trong Hình 1 để có kết quả tương tự Hình 2...

  Xem lời giải