Quảng cáo
 • Bài 1. Xây dưng dự án nhân ái

  Hãy biết tóm tắt những điểm chính của câu chuyện về lòng nhân ái mà em dự định sẽ chia sẻ với các bạn vào trái tim dưới đây. Khi nói tới những tấm lòng nhân ái, em sẽ nghĩ đến hình ảnh, biểu tượng nào. Hãy viết vào đây những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam mà em đã sưu tầm được. Em có biết bạn nào trong lớp, trong khối, trong trường hoặc trong cộng đồng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập không. Suy nghĩ về một hoạt động

  Xem lời giải
 • Bài 2. Giữ gìn cho tương lai

  Hỏi người thân, người cao tuổi trong gia đình em về một số truyền thống văn hóa, lịch sử,... của địa phương. Ghi chép lại thông tin tóm tắt về một truyền thống mà em thấy tâm đắc nhất. Em có suy nghĩ gì khi nghe các nhóm giới thiệu về truyền thống của địa phương chúng ta. Hãy viết ra một điều em thấy ấn tượng nhất từ các phần giới thiệu đó. Phần thi thử tài hiểu biết của các nhóm đã cho em biết thêm điều gì về truyền thống quê hương. Phỏng vấn người thân trong gia đình để tìm hiểu xem thành viên

  Xem lời giải
 • Quảng cáo