Quảng cáo
 • Bài 1. Tự chăm sóc bản thân

  Em đã làm được những việc gì để tự chăm sóc bản thân. Đánh dấu X vào ô trống ở những phương án em chọn. Phỏng vấn người thân trong gia đình và những người sống xung quanh xem em cần phát huy và khắc phục điều gì để chăm sóc bản thân tốt hơn. Nếu là bạn của Minh, em sẽ khuyên bạn như thế nào. Nếu là Tiến, em làm gì. Nếu là Nam, em cần làm gì. Viết ra mục tiêu chăm sóc bản thân của em về các khía cạnh sau.

  Xem lời giải
 • Bài 2. Ứng phó với thiên tai

  Hãy viết dấu hiệu đặc trưng của mỗi loại thiên tai dưới đây. Đánh dấu X vào ô trống ở những phương án em chọn. Hãy nêu hành động tự bảo vệ bản thân của em khi gặp mỗi tình huống thiên tai dưới đây. Ghi lại và chia sẻ với bạn bè về. Những việc em đã làm để bảo vệ an toàn khi thiên tai xảy ra. Những hành động em đã rèn luyện để tự bảo vệ bản thân trong một số tình huống thiên tai.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo