Quảng cáo
  • Bài 6. Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số

    1. Theo em, làm thế nào để tận dụng những lợi ích và phòng tránh rủi ro, hạn chế khi giao tiếp qua mạng? 2. Theo em, khi giao tiếp qua mạng, nên hay không nên thực hiện những việc nào dưới đây? 3. Khi bị bắt nạt trên mạng em sẽ làm gì?...

    Xem lời giải
  • Quảng cáo