Quảng cáo
 • Lý thuyết Bài 3: Thị trường

  Thị trường là tổng hòa những quan hệ kinh tế trong đó nhu cầu của các chủ thể được đáp ứng thông qua việc trao đổi, mua bán với sự xác định giá cả, số lượng hàng hóa, dịch vụ tương ứng với trình độ phát triển nhất định của nền sản xuất.

  Xem chi tiết
 • Bài 3. Thị trường

  Em cùng các bạn sắm vai người mua và người bán trong một cửa hàng bán đồ dùng học tập để trả lời câu hỏi:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Lý thuyết Bài 4: Cơ chế thị trường

  Cơ chế thị trường là hệ thống các quan hệ kinh tế mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế như: quy luật cạnh tranh, cung cầu, giá cả, lợi nhuận,...chi phối hoạt động của các chủ thể kinh tế, đóng vai trò như bàn tay vô hình điều tiết nền kinh tế.

  Xem chi tiết
 • Bài 4. Cơ chế thị trường

  Em cùng các bạn xem một bản tin thị trường và trả lời câu hỏi:

  Xem lời giải