Quảng cáo
 • Bài 1. Trường học mới của em

  Vẽ lại/ mô tả quang cảnh trường em trong ngày khai trường. So sánh trường trung học cơ sở em học với trường tiểu học trước đây của em. Viết thư cho người bạn cũ học cùng tiều học hoặc người thân ở xa về những trải nghiệm của em trong tuần học đầu tiên tại trường trung học cơ sở. Vẽ biểu tượng, đồ vật liên quan hoặc thể hiện hoạt động ở trường mà em yêu thích và viết tên hoạt động dưới mỗi biểu tượng đó. Hãy tìm hiểu những yêu cầu (tiêu chí) được đặt ra đối với từng hoạt động trong nhà trường bằn

  Xem lời giải
 • Bài 2. Thích nghi với môi trường mới

  Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện cách khắc phục khó khăn mà em gặp phải theo gợi ý. Liệt kê những thực phẩm tốt và không tốt cho sức khỏe mà em biết và nói rõ vì sao. Lựa chọn các thực phẩm tốt cho sức khỏe của em trong các bữa ăn, hạn chế hoặc không ăn các thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Hãy chỉ ra những thói quen không tốt của em và nêu cách điều chỉnh những thói quen không tốt đó. Nếu em là bạn của Lan, em sẽ giúp Lan như thế nào. Hãy viết những cảm nhận tích cực của em về những người bạn mới của m

  Xem lời giải
 • Quảng cáo