Quảng cáo
 • Bài 1. Thiết bị vào và thiết bị ra

  1. Em hãy cho biết chức năng của các thiết bị ở Hình 1. 2. Ghép thiết bị ở cột bên trái với chức năng tương ứng ở cột bên phải. 3. Ghép thiết bị ở cột bên trái với chức năng tương ứng ở cột bên phải...

  Xem lời giải
 • Bài 2. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

  1. Cần cài đặt phần mềm nào để máy tính khởi động được? Tại sao? 2. Các ví dụ dưới đây thể hiện những chức năng nào của hệ điều hành (Windows 10)? 3. Chỉ ra hệ điều hành, phần mềm ứng dụng trong các phần mềm dưới đây...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3. Thực hành thao tác với tệp và thư mục

  1. Những cách nào dưới đây cho phép thực hiện sao chép tệp, thư mục? 2. Những cách nào dưới đây cho phép thực hiện di chuyển tập? 3. Hãy tạo cây thư mục để lưu trữ, sắp xếp các tài liệu học tập, giải trí của em. Giới thiệu và giải thích với bạn lí do em tạo cây thư mục như vậy...

  Xem lời giải
 • Bài 4. Phân loại tệp và bảo vệ dữ liệu trong máy tính

  1. Em hãy cho biết tại sao hệ điều hành có thể khởi động phần mềm ứng dụng phù hợp với mỗi tệp. 2. Hãy phân loại tệp ở Hình 2. Dựa vào đâu em nhận biết được loại tệp? 3. Nếu đổi đuôi phần mở rộng của tệp Bangdiem.xlsx ở Hình 2 thành Bangdiem.pptx, biểu tượng phần mềm ứng dụng ở trước tên tệp sẽ thay đổi thế nào? Tại sao?...

  Xem lời giải