Chính tả: Người lính dũng cảm trang 41 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả: Người lính dũng cảm trang 41 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 3. Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - viết : Người lính dũng cảm (từ Viên tướng khoát tay… đến hết)

Viên tướng khoát tay :

- Về thôi !

- Nhưng như vậy là hèn.

Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường.

Những người lính và viên tướng đứng sững lại nhìn chú lính nhỏ.

Rồi, cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm.

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) n hay l ?

Hoa ...ựu ...ở đầy một vườn đỏ ...ắng.

...ũ bướm vàng ...ơ đãng ...ướt bay qua.

ANH THƠ

b) en hay eng ?

-     Tháp Mười đẹp nhất bông s...

   Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

  BẢO ĐỊNH GIANG

- Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

  Cỏ cây ch... đá, lá ch... hoa.

BÀ HUYỆN THANH QUAN

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) n hay l ?

Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng.

Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.

ANH THƠ

b) en hay eng ?

-     Tháp Mười đẹp nhất bông sen

   Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

BẢO ĐỊNH GIANG

- Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

  Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

BÀ HUYỆN THANH QUAN

Câu 3

Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

n

 

2

 

en- nờ giê (en giê)

3

ngh

 

4

 

en-nờ hát (en hát)

5

o

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

ph

 

Phương pháp giải:

Ghi nhớ chữ và tên chữ để hoàn thành bảng.

Lời giải chi tiết:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

n

en –nờ

2

ng

en- nờ giê (en giê)

3

ngh

en –nờ giê hát (en giê hát)

4

nh

en-nờ hát (en hát)

5

o

o

6

ô

ô

7

ơ

ơ

8

p

9

ph

pê hát

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close