Chính tả: Mùa thu của em trang 45 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2 bài Chính tả: Mùa thu của em trang 45 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tập chép : Mùa thu của em (cả bài)

Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc
Như nghìn con mắt
Mở nhìn trời êm.

Mùa thu của em
Là xanh cốm mới
Mùi hương như gợi
Từ màu lá sen.

Mùa thu của em
Rước đèn họp bạn
Hội rằm tháng tám
Chị Hằng xuống xem.

Ngôi trường thân quen
Bạn thầy mong đợi
Lật trang vở mới
Em vào mùa thu.

Câu 2

Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống :

a) Sóng vỗ ... oạp.

b) Mèo ng... miếng thịt.

c) Đừng nhai nhồm nh.....

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Sóng vỗ oàm oạp.

b) Mèo ngoạm miếng thịt.

c) Đừng nhai nhồm nhoàm.

Câu 3

 Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

- Giữ chặt trong lòng bàn tay : 

- Rất nhiều : 

- Loại gạo thường dùng để thổi xôi, làm bánh : 

b) Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau :

- Loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào : 

- Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu để báo hiệu : 

- Vật đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn : 

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập

Lời giải chi tiết:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

- Giữ chặt trong lòng bàn tay : nắm

- Rất nhiều : lắm

- Loại gạo thường dùng để thổi xôi, làm bánh : nếp

b) Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau :

- Loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào : kèn

- Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu để báo hiệu : kẻng

- Vật đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn : chén

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close