Chính tả bài Tiếng hò trên sông trang 87 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả bài Tiếng hò trên sông trang 87 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 3. Thi tìm nhanh, viết đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe-viết : 

Tiếng hò trên sông

     Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi, vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại…

VÕ QUẢNG

- Bài chính tả có mấy câu ?

- Nêu các tên riêng trong bài ? 

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Bài chính tả có 4 câu. 

b) Các tên riêng trong bài là: Gái, Thu Bồn

Câu 2

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống ?

a) (cong, coong) :

chuông xe đạp kêu kính ........, vẽ đường .....

b) (xong, xoong

làm ..... việc, cái ....

Phương pháp giải:

Em hãy phân biệt ong/oong khi viết.

Lời giải chi tiết:

a) (cong, coong) :

chuông xe đạp kêu kính coong, vẽ đường cong

b) (xong, xoong

làm xong việc, cái xoong

Câu 3

Thi tìm nhanh, viết đúng

a) – Từ  ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s:

M: sông, chim sẻ,...

b) – Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu bằng x:

M: xào nấu, xanh xao,...

c) – Từ ngữ có tiếng mang vần ươn:

M: vườn, tàu lượn,...

– Từ ngữ có tiếng mang vần ương :

M: đường, vương vấn,...

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để tìm từ thích hợp theo yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

a) – Từ  ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s:

Gợi ý: sách, sổ, sông, (lá) sả, (cây) sấu, (chim) sâu, (chim) sẻ, sườn (núi), (xương) sườn, sân, (cái) sàng, (cây) súng, (hoa) sen, ...

b) – Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu bằng x:

Gợi ý: xa xôi, xa hoa, xa lánh, xa xả, xả thân, xả thịt, xác đáng, xác xơ, xám xịt, xanh, xanh xao, xao xác, xào xáo, xảo quyệt, xảo trá, xáo trộn, xát gạo, xay lúa, xắn tay, xằng bậy, xắt thịt, xây lắp, xâu xé, ...

c) – Từ ngữ có tiếng mang vần ươn:

Gợi ý: tàu lượn, con lươn, mảnh vườn, trườn mình, thuê mướn, con vượn, vay mượn, ...

– Từ ngữ có tiếng mang vần ương :

Gợi ý: con đường, bướng bỉnh, tướng sĩ, chai tương, lương bổng, đương thời, cường thịnh, cương quyết, lương thực, quê hương, đo lường, trường học, số lượng, lưỡng lự, cái giường, thương yêu, …

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close