Chính tả bài Thì thầm trang 133 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Thì thầm trang 133 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 3. a) Điền vào chỗ trống tr hay ch ? Giải câu đố.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - Viết:

        Thì thầm

Gió thì thầm với lá

Lá thì thầm cùng cây

Và hoa và ong bướm

Thì thầm điều chi đây.

 

Trời mênh mông đến vậy

Đang thầm thì với sao

Sao trời tưởng im lặng

Lại thì thầm cùng nhau.

                    PHÙNG NGỌC HÙNG

Câu 2

Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á :

Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Xin-ga-po

Lời giải chi tiết:

Lưu ý nguyên tắc viết tên riêng nước ngoài: Viết hoa chữ đầu tiên, đặt gạch nối giữa các chữ.

Câu 3

a)  Điền vào chỗ trống tr hay ch ? Giải câu đố.

Lưng đằng ...ước, bụng đằng sau

Con mắt ở dưới, cái đầu ở ...ên.

                              (Là cái gì?)

b)  Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? Giải câu đố.

       Một ông cầm hai cây sào

Đuôi đàn cò trắng chạy vào trong hang.

                                        (Là cái gì?)

Phương pháp giải:

Em điền từ rồi giải đố.

Lời giải chi tiết:

a)  Điền vào chỗ trống tr hay ch ? Giải câu đố.

Lưng đằng trước, bụng đằng sau

Con mắt ở dưới, cái đầu ở trên.

                              (Là cái gì?)

- Giải câu đố : Là cái cẳng chân con người ( mắt cá ở dưới, đầu gối ở trên, bắp chân (bụng chân) ở phía sau).

b)  Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? Giải câu đố.

       Một ông cầm hai cây sào

Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang.

                                        (Là cái gì?)

- Giải câu đố: Là một bàn tay cầm đôi đũa đưa cơm vào miệng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close