Chính tả bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2 Chính tả bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) r, d hay gi ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe- viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử (từ Sau khi đã về trời … đến tưởng nhớ ông.)

    Sau khi về trời, Chử Đồng Tử còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc.

    Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hằng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) r, d hay gi ?

    Hoa ...ấy đẹp một cách ...ản ...ị. Mỗi cánh hoa ...ống hệt như một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc ...ực ...ỡ. Lớp lớp hoa ...ấy ...ải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn ...ó thoảng, chúng tản mát bay đi mất.

b) ên hay ênh ?

Hội đua thuyền

    Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

    Đến giờ đua, l... phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập d... trên mặt nước lập tức lao l... phía trước. B... bờ sông, trống thúc tiếp, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công k... trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi tr... mặt nước m... mông.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ để điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) r, d hay gi ?

    Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt như một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất.

b) ên hay ênh ?

Hội đua thuyền

    Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

    Đến giờ đua, lệnh phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập dềnh trên mặt nước lập tức lao lên phía trước. Bên bờ sông, trống thúc tiếp, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công kênh trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi trên mặt nước mênh mông.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close