Chính tả: Hũ bạc của người cha trang 123 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả: Hũ bạc của người cha trang 123 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 3. Tìm các từ: a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - viết : Hũ bạc của người cha. (từ Hôm đó… đến biết quý đồng tiền.)

Hôm đó, ông lão đang ngồi sưởi lửa thì con đem tiền về. Ông liền ném luôn mấy đồng vào bếp lửa. Người con vội thọc tay vào lửa lấy ra. Ông lão cười chảy nước mắt:

– Bây giờ cha tin tiền đó chính tay con làm ra. Có làm lụng vất vả, người ta mới biết quý đồng tiền.

Câu 2

Điền vào chỗ trống ui hay uôi ?

- m... dao, con m...

- hạt m..., m... bưởi

- n... lửa, n... nấng

- t... trẻ, t... thân

Phương pháp giải:

Em điền ui/uôi vào chỗ trống cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

- mũi dao, con muỗi

- hạt muối, múi bưởi

- núi lửa, nuôi nấng

- tuổi trẻ, tủi thân

Câu 3

Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

- Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên : ...

- Món ăn bằng gạo nếp đồ chín : ...

- Trái nghĩa với tối : ...

b) Chứa tiếng có vần ât hay âc, có nghĩa như sau :

- Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng do ong hút nhụy hoa làm ra : ....

- Vị trí trên hết trong xếp hạng : ....

- Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi : ....

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

- Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên : sót

- Món ăn bằng gạo nếp đồ chín : xôi

- Trái nghĩa với tối : sáng

b) Chứa tiếng có vần ât hay âc, có nghĩa như sau :

- Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng do ong hút nhụy hoa làm ra : mật ong

- Vị trí trên hết trong xếp hạng : nhất

- Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi : gấc

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close