Chính tả bài Hội đua voi ở Tây Nguyên trang 63 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2 Chính tả bài Hội đua voi ở Tây Nguyên trang 63 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) tr hay ch ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - viết : Hội đua voi ở Tây Nguyên (từ Đến giờ xuất phát … đến về trúng đích.)

    Đến giờ xuất phát, chiêng trống nổi lên thì cả mười con voi lao đầu chạy. Cái dáng lầm lì, chậm chạp thường ngày bỗng dưng biến mất, cả bầy hăng máu chạy như bay. Bụi cuốn mù mịt. Các chàng trai man-gát phải rất gan dạ và khéo léo điều khiển cho voi về trúng đích. 

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) tr hay ch ?

       Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em ....ông

       Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò ...ớp ...ắng ...ên sông Kinh Thầy.

                                          TRẦN ĐĂNG KHOA

b) ưt hay ưc ?

-     Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Th... nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

                                           QUANG HUY

- Gió đừng làm đ... dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ - cánh diều.

                                            TRẦN HỒNG

Phương pháp giải:

Em đọc kì rồi điền chữ cái phù hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) tr hay ch ?

       Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em trông

       Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy.

                                          TRẦN ĐĂNG KHOA

b) ưt hay ưc ?

- Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

                                           QUANG HUY

- Gió đừng làm đứt dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ - cánh diều.

                                            TRẦN HỒNG

Quảng cáo
close