Chính tả bài Cảnh đẹp non sông trang 101 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2 Chính tả bài Cảnh đẹp non sông trang 101 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Tìm các từ: a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - Viết: Cảnh đẹp non sông (từ Đường vô xứ Nghệ … đến hết).

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
*
Hải Vân bát ngát nghìn trùng

Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn.
*
Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.
*
Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh

Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm.

? Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

? Nhận xét về cách trình bày các câu ca dao.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ lại bài chính tả rồi hoàn thành yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Trong bài chính tả có các tên riêng như: Nghệ, Hải Vân, Hòn Hồng, Hàn, Nhà Bè, Gia Định, Đồng Nai, Tháp Mười.

- Nhận xét về cách trình bày các câu ca dao.

+ Dòng 6 chữ bắt đầu viết từ ô thứ 2.

+ Dòng 8 chữ bắt đầu viết từ ô đầu tiên.

+ Hai dòng cuối bài chính tả đều viết cách lề 1 ô li.

Câu 2

Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:

- Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng : ....

- Làm cho người khỏi bệnh : .....

- Cùng nghĩa với nhìn : ....

b) Chứa tiếng có vần at hoặc ac, có nghĩa như sau:

- Mang vật nặng trên vai : ....

- Có cảm giác cần uống nước : ....

- Dòng nước tự nhiên từ trên cao đổ xuống thấp : ....

Phương pháp giải:

Em tìm các từ theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:

- Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng : chuối

- Làm cho người khỏi bệnh : chữa chạy

- Cùng nghĩa với nhìn : trông

b) Chứa tiếng có vần at hoặc ac, có nghĩa như sau:

- Mang vật nặng trên vai : vác

- Có cảm giác cần uống nước : khát

- Dòng nước tự nhiên từ trên cao đổ xuống thấp : thác

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close